Materiał Partnera

W jaki sposób należy sporządzać listę płac w firmie?

W jaki sposób należy sporządzać listę płac w firmie?

Każda firma, która zatrudnia pracowników, jest zobowiązana do wypłacania im comiesięcznego wynagrodzenia. Fakt naliczania wynagrodzeń potwierdza się za pomocą dokumentu księgowego, jakim jest lista płac. I choć polskie prawo nie narzuca pracodawcom obowiązku sporządzania listy płac, większość przedsiębiorców decyduje się na jej prowadzenie. W jaki sposób należy ją sporządzać?

Czym jest lista płac?

Lista płac jest dokumentem księgowym, który potwierdza fakt naliczenia wynagrodzenia. Obejmuje zarówno samo wynagrodzenie, jak i wszystkie obowiązujące składki oraz odliczenia, dzięki czemu możliwe jest obliczenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy, potrąceń przymusowych lub dobrowolnych oraz dochodu netto. Na jej podstawie dokonuje się bieżących rozliczeń wynagrodzeń, a także sporządza się deklaracje i raporty miesięczne do ZUS oraz informacje podatkowe (np. PIT-11). Lista płac jest również elementem dokumentacji emerytalno-rentowej.

Sporządzanie listy płac nie jest obowiązkowe, jednak większość firm decyduje się na tę formę ewidencji wynagrodzeń ze względu na to, że ułatwia ona dopełnienie formalności związanych z zatrudnianiem pracowników. Jednocześnie przy wypłacie wynagrodzenia w gotówce, lista płac jest dokumentem potwierdzającym rozchód kasowy – wystarczy, że pracownik złoży na niej swój podpis wraz z datą otrzymania wynagrodzenia. Zazwyczaj listą płac, podobnie jak innymi dokumentami księgowymi, zajmują się firmy oferujące usługi księgowe – np. Biuro Rachunkowe FIR z Bydgoszczy.

Co powinna zawierać lista płac w firmie?

Do sporządzenia listy płac niezbędne są takie dokumenty jak: umowy o pracę pracowników, ewidencja czasu pracy i listy obecności, a także adnotacje o dodatkowych składnikach wynagrodzenia. Standardowa lista płac obejmuje natomiast takie informacje jak: nazwa pracodawcy, oznaczenie listy płac, okres rozliczeniowy, którego dotyczy, datę sporządzenia listy oraz datę wypłaty wynagrodzeń.

Oczywiście na liście znajdują się także imiona i nazwiska pracowników wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń (dodatkami do wynagrodzenia, kwotami składek na ubezpieczenia, naliczonymi i należnymi składkami na podatek, potrąceniami, kosztami uzyskania przychodu). Ostatnim, ważnym elementem jest podpis osoby, która daną listę przygotowała. Co warto dodać, ze względu na to, że lista płac nie ma jednego, określonego wzorca, w zależności od potrzeb można dodać również inne informacje, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję