Materiał Partnera

W jaki sposób należy ewidencjonować środki trwałe?

W jaki sposób należy ewidencjonować środki trwałe?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtem, zobowiązani są również do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jakie składniki majątku przedsiębiorstwa należy uwzględnić w tym rejestrze? W jaki sposób prawidłowo prowadzić ewidencję środków trwałych? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Czym są środki trwałe?

Ustawa o rachunkowości do środków trwałych zalicza rzeczowe aktywa trwałe, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy nić rok, są kompletne (wyposażone w sposób umożliwiających ich użytkowanie) i przeznaczone na potrzeby jednostki (będą służyć realizacji określonych celów). Do środków trwałych najczęściej zalicza się nieruchomości, pojazdy, maszyny i urządzenia techniczne używane do realizacji celów przedsiębiorstwa, ale także ulepszenia w środkach trwałych. Wydatków poniesionych na zakup środków trwałych przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Można natomiast uwzględnić je w kosztach podatkowych przez odpisy amortyzacyjne po wpisaniu do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

Przepisy nie regulują kwestii formy prowadzenia ewidencji środków trwałych. Istotne jest natomiast, by każdy wpis obejmował szereg danych, w tym daty nabycia i przyjęcia do użytkowania danego środka, określenie dokumentu potwierdzającego nabycie (np. nr faktury, dane umowy), określenie środka trwałego wraz z oznaczeniem KŚT, jego wartość początkową i stawkę amortyzacyjną oraz kwotę odpisów za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania odpisów. Przed dokonaniem wpisu trzeba ustalić wartość początkową środka; zazwyczaj jest to cena zakupu powiększona o koszty dostawy, montażu, uruchomienia, a w przypadku nieruchomości np. opłat notarialnych. Ze wpisem do ewidencji trzeba się spieszyć – zapisów dokonuje się najpóźniej w miesiącu, w którym środki zostały przekazane do użytkowania w firmie. Co ciekawe, data przyjęcia do użytkowania nie musi być identyczna z datą zakupu.

Sporym ułatwieniem w prowadzeniu ewidencji środków trwałych jest współpraca z doświadczoną kancelarią podatkową. Biuro rachunkowe ZBF na warszawskim Wawrze zajmuje się prowadzeniem takich ewidencji w ramach obsługi finansowej przedsiębiorstw. Doświadczeni księgowi dbają nie tylko o poprawne dokonywanie zapisów, ale pomagają w wyborze najlepszej metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Korzystanie z ich wiedzy to najlepszy sposób na zgodną z prawem optymalizację podatkową prowadzonej działalności.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję