Materiał Partnera

Czy składki ZUS są kosztem?

Czy składki ZUS są kosztem?

Planując założenie własnej działalności gospodarczej, przyszli przedsiębiorcy muszą mieć świadomość ciążących na nich zobowiązań wynikających z tego faktu. Jednym z najważniejszych obowiązków właścicieli firm jest regularne opłacanie składek ZUS za siebie, a czasem też za zatrudnianych pracowników. Wiele osób zastanawia się, czy tego typu opłaty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie!

Czym są składki ZUS?

Składki ZUS są obligatoryjnym zobowiązaniem, które dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych na umowy o pracę oraz niektóre umowy cywilnoprawne. Zazwyczaj wpłaca się je na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych regularnie co miesiąc w wyznaczonym terminie. Wysokość tych należności profesjonalni księgowi z takich firm, jak Biuro Rachunkowe Passive Monika Piechocka, obliczają, biorąc pod uwagę podstawę wymiaru, której kwota wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Wśród składek ZUS wyróżnia się następujące składki:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru;
  • na ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru;
  • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru;
  • na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,4% do 3,6% podstawy wymiaru;
  • na ubezpieczenie zdrowotne – zazwyczaj 9% od dochodu bez możliwości odliczenia od podatku;
  • Fundusz Pracy – 2,10% podstawy wymiaru;
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%;
  • Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,5%.

Obowiązkiem płacenia składek ZUS obarczeni są zarówno przedsiębiorcy, jak i inne osoby fizyczne nieprowadzące własnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to także współpracowników właścicieli firm, a także wspólników spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością.

Składki ZUS a koszty uzyskania przychodu

Składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą są uznawane za koszt uzyskania przychodu. Warto pamiętać o tym, że z tej możliwości można skorzystać tylko w miesiącu ich faktycznego opłacenia. Można je także odliczyć od dochodu będącego podstawą wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Czynności tej trzeba dokonać w miesiącu, w którym zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości ustalonej na podstawie przygotowanego rozliczenia z ZUS.

Z kolei składka zdrowotna nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Od 2022 roku nie ma również możliwości jej odliczenia od podatku (do końca 2021 roku można było odliczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję